Stockold Scripophily / Stockold Scripofilie

Scripophily and my collection / Scripofilie en mijn verzameling
Scripophily is the hobby of collecting obsolete stocks and bonds (or in general: securities), just like collecting stamps ("philately") or paper money.
Scripofilie is het verzamelen van vervallen oude aandelen en obligaties (algemeen: waardepapieren), net zoals het verzamelen van postzegels ("filatelie") of papiergeld.

I have been collecting stocks and bonds for over twenty years. It started with some obsolete Russian Railway bonds that I found in the legacy of my grandfather. Since then my collection has grown to several thousand different items. I collect *everything* but main interests include Russian railroad and Russian city bonds, Chinese bonds, bonds of the former Confederate States of America, items from Twente (the Dutch region where I live) and South-american railroad and state loans. Please contact me when you have such items available. A small part of my collection can be seen in the Stockold Gallery.

Ik verzamel al meer dan twintig jaar aandelen en obligaties. Het begon met een aantal Russische spoorwegobligaties die ik tegenkwam in de nalatenschap van mijn grootvader. Sindsdien is mijn verzameling gegroeid tot enkele duizenden verschillende stukken. Ik verzamel *alles*, maar heb speciale interesse in obligaties van de Russische spoorwegen of Russische steden, Chinese obligaties, obligaties van de vroegere Confederale Staten van America, stukken uit Twente (waar ik woon) en Zuid-amerikaanse spoorweg- en staatsleningen. Ik verzoek u contact op te nemen als u dergelijke stukken bezit. Een klein deel van mijn verzameling is te zien in de Stockold Gallery.


Free Valuation / Gratis Taxatie
Thanks to my experience and extensive scripophily library I am able to give you fair judgements on the value of individual stocks/bonds or on the value of entire scripophily collections. Please do not hesitate to contact me. If possible please send me details as (company) name, year, nominal value, quantity and quality of the different certificates (pictures are welcomed as well). I'll reply with an estimated value as soon as I can.

Dankzij mijn ervaring en uitgebreide bibliotheek ben ik in staat om een gefundeerde schatting te geven van de waarde van individuele waardepapieren en complete scripofilie verzamelingen. Aarzel niet om contact op te nemen. Indien mogelijk stuur me dan de (bedrijfs)naam, jaar van uitgifte, nominale waarde, aantal en kwaliteit van de verschillende papieren (afbeeldingen zijn ook welkom). Zo spoedig mogelijk zal ik reageren met een schatting van de waarde.


Items for Sale / Stukken te koop
As I have bought stocks and bonds in larger quantities I have a lot of double pieces available. A selection can be found at my sale page.
Omdat ik vaak grotere aantallen stukken koop heb ik inmiddels veel dubbele. Op de verkooppagina staat een selectie.
Contact / Contact
This site is maintained by Geert Leemeijer. For questions, remarks and offers please mail to geert@stockold.com.I also can be reached on my cell phone: +31(0)612937898.
Deze site wordt onderhouden door Geert Leemeijer. Vragen, opmerkingen en aanbiedingen bij voorkeur per mail naar geert@stockold.com. Ik ben ook mobiel bereikbaar: 06 12937898.